Gela Liquid®


 

Gela Liquid

 

Med 35 års erfarenhet av buffertsystem och även som sammanställare av PH Liquid-produkter så har nu den erfarenheten mynnat ut i en buffertbehandlad och mögelfri gelélösning som är klar att använda. Lösningen är sammanställd i enlighet med registrerade belgiska patent och patent har även ansökts om i Europeiska gemenskapen. Det registrerade varumärket "Gela Liquid®" är sammanställt i enlighet med de lagnormer som gäller för gelatin.

15 stödpunkter vid användning av "Gela Liquid®":

 • Mögelfri: 6 veckor vid kyltemp.: 2°C.
 • Mögelfri: 12 veckor i vakuumfö
 • rpackningBuffertbehandlad och stabilt pH-värde: 4,5
 • Mycket klar och genomskinlig geléfilm
 • Enkel och snabb att använda
 • Överskott kan användas på nytt
 • Köttsmak och färg anpassade efter
 • produktFisksmak och färg anpassade efter produkt
 • Lätt att anpassa efter produktändamå
 • letFör lätt fast struktur: tillsätt 10%
 • vattenFör en mycket fast struktur: 2% gelatin: bloom
 • 240Gela Liquid® i flytande form levereras i fat om 25
 • kgHållbarhet 3 månader, kyltemp. 5°C
 • Enkel att använda och mycket ekonomisk
 • Gratis varuprov om 2 kg "Gela Liquid®".

 

Gela Liquid

Gela Liquid